เป้าหมาย

  1. เป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุน ประสานงาน และกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุน ประสานงาน และติดตามกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ
  3. เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลในส่วนของระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์อย่างมืออาชีพ
  4. เป็นหน่วยงานบริการข้อมูลและฐานข้อมูลวิชาการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์

  1. มีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
  2. การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในปัจจุบัน
  3. มีการติดตามกระบวนการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
Air Jordans
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet
betsdot