ประวัติความเป็นมา

        ในปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อกำกับดูแลการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

        เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปิดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาคมธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเปิดคณะและสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการรับสมัครคณาจารย์จากประเทศต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่หน่วยงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานและกิจกรรมทางวิชาการของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการให้บริการแก่หน่วยงานวิชาการเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของคณะและสาขาวิชาต่างๆ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ โดยสำนักรองฯ พัฒนากระบวนการและวิธีการในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักรองฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

 

 

Mens Running Shoes
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet