ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ การสนับสนุน และประสานงานดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ 1.1 มีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ 1.1.1 นำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาในการทำงานของงานของสำนัก

กลยุทธ์ 1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในปัจจุบัน

กลยุทธ์ 2.1.1 การให้บริการข้อมูลกระบวนการและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างประสิทธิภาพในการประสานงานและติดตามการเรียนการสอน และกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 3.1 มีการติดตามกระบวนการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ 3.1.1 กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการนำระบบการติดตามสถานะการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Nike Kyrie 5 metallic silver
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet
betsdot