ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ การสนับสนุน และประสานงานดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

วัตถุประสงค์ 1.1 มีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ 1.1.1 นำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาในการทำงานของงานของสำนัก

กลยุทธ์ 1.1.2 สร้างวัฒนธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้กับสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในปัจจุบัน

กลยุทธ์ 2.1.1 การให้บริการข้อมูลกระบวนการและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างประสิทธิภาพในการประสานงานและติดตามการเรียนการสอน และกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 3.1 มีการติดตามกระบวนการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ 3.1.1 กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการนำระบบการติดตามสถานะการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Nike Kyrie 5 metallic silver

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
astekbet betcobahis betpas egobet
bedava bahis