วิสัยทัศน์

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการประสานงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ โดยใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ 

  1. สนับสนุนและประสานงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนและประสานงานการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  3. สนับสนุนและประสานงานในการติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน

บทบาทและหน้าที่ 

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือการดำเนินงานและกิจกรรมทางวิชาการของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการประสานงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการของสำนัก

 

ACE 17 Purecontrol FG
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet
betsdot