ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "กองทุน เต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "สุรี บูรณธนิต" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ใดสนใจกรุณาส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตึก D ชั้น 2วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ผู้ประสานงาน บุปผา 0-2300-4543 Ext 1181 

 

Seminar on TQF 3 Writing, Verification Process of Student Achievements and Duties of Faculty Members Responsible for the Program (Date : May 14, 2019, Time: 8.30 - 16.30 hrs. At John XXIII Conference Center, Suvarnabhumi Campus Assumption University)

Download Seminar Schedule 

TQF 3 Template

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มคอ. 3

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

Program Evaluation

Seminar Evaluation online

 

 

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet
betsdot