ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "กองทุน เต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "สุรี บูรณธนิต" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ใดสนใจกรุณาส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตึก D ชั้น 2วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ผู้ประสานงาน บุปผา 0-2300-4543 Ext 1181 

 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri