วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 42 ปี

และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เวลา 9.00 - 17.00 น.

news24-14-11-2019

การประชุมวิชาการ International Education Conference (JIEC 2019) : 

The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019

"Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education"

ในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Nike Air Max 90 Womens Grey

news23-6-8-2019

 

การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2561/2562

บทสรุปผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 

 

 

 

 

adidas trainers

news22-23-7-2019

 

Faculty Orientation Documents

Schedule

Faculty Manual

Guest Speaker

1. Academic Title towards Faculty Development

Asst. Prof. Dr. Warayuth Sriwarakul (Vice President for Research and Academic Services)

2. Remuneration of Academic Work and Academic Title Holder

Dr. Pornpop Saengthong / Mr. Suwin Yimcharoen (Research, Institute for Research and Academic Services

3. Academic Advising Systems, Examination Regulation and Proctoring Process

Dr. Vindhai Cocrakul (Vice President for Academic Affairs

4. Bloom's Taxonomy of Learning Domains and their applications in Teaching and Learning

Asst. Prof. Dr. Richard Lynch (Graduate School of Human Science)

 

 

 

 

 

Nike Ambassador 11

news21-17-4-2019

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา

เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

ผู้ใดสนใจส่งใบสมัครไปยัง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดตามข้างล่างนี้

ข้อมูลใบสมัคร

หนังสืองาน " วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " ครั้งที่ 33

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

adidas NMD kaufen crimson