โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นของโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563

 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พุทธศักราช 2563

อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ

นักวิจัยรุ่นใหม่

บุคลากรดีเด่น สนับสนุนวิชาการ

บุคลากรดีเด่นสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น พุทธศักราช 2563

นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ (ระดับปริญญาตรี)

นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษารับทุน "เต็ม-ยรรยง"

รางวัลทุน "สุรี บูรณธนิต"

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารในรูปแบบ soft file ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri