news21-17-4-2019

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา

เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

ผู้ใดสนใจส่งใบสมัครไปยัง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดตามข้างล่างนี้

ข้อมูลใบสมัคร

หนังสืองาน " วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร " ครั้งที่ 33

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

adidas NMD kaufen crimson

news20-22-3-2019

ขยายกำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ขยายเวลาในการรับบทความเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Women's Fashion release

news19-19-3-2019

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

ในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Adidas Shoes yellow

news18-19-3-2019

The 17th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Next Generation Teaching and Learning

และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : การเรียนการสอนยุคใหม่"

ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

adidas online

news17-15-3-2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10

The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research

หัวข้อ งานสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability"

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น.

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Nike Air Max 2017
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet