news11-21-2-2019

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 

"ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล

Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era"

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมครั้งนี้ หมดเขตรับบทความ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562  

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Air Jordans

news10-14-2-2019

ขอเชิญเข้าร่วม

"โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" 

 

 

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนให้มีศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และเพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

Adidas

news9-8-2-2019

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7

(ASTC 2019 : The 7th Academic Science and Technology Conference 2019)

บูรณาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

เปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Nike Fashion

news8-8-2-2019

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ"

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม 

 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mercurial Superfly CR7 High

news7-8-2-2019

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

"Innovative Research and Education beyond the Future"

18-19 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://edu.psu.ac.th/erc2019 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Nike Zoom Assersion EP
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet