การประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม D21 ชั้น 2 อาคาร เดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

New Balance Running Shoes womens

รายนามคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

รศ. ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

ดร. อรัญ นำผล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

Mr. Maximilian Rishter (ผู้ใช้บัณฑิต)

นายฉัตรชัย สุทธิภักดี (บัณฑิต) 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri