การประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ A52 ชั้น 5 อาคาร อัสสัมชัญ รศ 200 วิทยาเขตหัวหมาก

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี

รายนามคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

รศ. ดร. พนิต เข็มทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

ศ. กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน/ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)

รศ. ดร. สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายประสิทธิ์ สรรสม (ผู้ใช้บัณฑิต)

Mr. Farzam Garshasbi (บัณฑิต) 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri