การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SC 0941 ชั้น 9

อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

Air Jordan IV 4 Shoes

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วัธนสุนทร

Asst.Prof.Dr. Ranjna Jindal

 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri