การประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม D21 ชั้น 2 อาคาร เดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รายนามคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

นายจำลอง อติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายมนพล เอกโยคยะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายชัชพงษ์ ตั้งมณี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายอภิพัฒน์ คล้ายคลึง (ผู้ใช้บัณฑิต)

นายภาวิน พึ่งแพง (บัณฑิต) 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri