การประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม D21 ชั้น 2 อาคาร เดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

รายนามคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

ดร. นาวิน มีนะกรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายสาโรจน์ อุดมกิจมงคล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

นายธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้ใช้บัณฑิต)

นายชยกร สุทธิศิริ (บัณฑิต) 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri