การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน)

รศ. ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต

ผศ. ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

ผศ. ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

 

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri