เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน มคอ. 3 การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา"

TQF 3 Template

7 STEPS การออกแบบหลักสูตร

1. CLOs & มคอ.3

3. การทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้

4. WorkSheet ทปอ-A _การเขียน

5. WorkSheet ทปอ-B_การสอน

6. OBE_constructive alignment

7. เทคนิคการสอนแบบต่างๆ-สำหรับครูมืออาชีพ

8. แบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อน

9. แบบสะท้อนผลการเรียนรู้

10. แบบบันทึกคะแนนวิชา

11. มคอ.3 แผนการสอน_ความเชื่อมโยง

12. แบบประเมินผลสัมฤิทธิ์การเรียนของตนเอง

13. แบบรายงานการทวนสอบสัมฤิทธิ์การเรียน

14. รูปแบบการสอนแบบต่างๆ-54-แบบ

15. คู่มือการทวนสอบ มข.

 

 

 

Nike amazon

Manisa escort bayan Tekirdağ escort bayan Isparta escort bayan Afyon escort bayan Çanakkale escort bayan Trabzon escort bayan Van escort bayan Yalova escort bayan Kastamonu escort bayan Kırklareli escort bayan Burdur escort bayan Aksaray escort bayan Kars escort bayan Manavgat escort bayan Adıyaman escort bayan Şanlıurfa escort bayan Tekirdağ escort Silivri escort Karahayıt escort Uşak mutlu son

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri